TMA - Talent Motivatie Analyse

Begin 2022 ben ik gecertificeerd om TMA’s af te nemen. De analyse geeft een objectief en diepgaand inzicht in jouw 22 drijfveren, 44 talenten en de ontwikkelmogelijkheden daarvan. Daarnaast krijg je inzicht in al je verworven competenties en op welke werkgebieden jij het meest gemotiveerd en talentvol functioneert. Dit kan zeer verhelderend zijn voor mensen die een carrière- of studieswitch overwegen of omdat ze vastlopen in hun huidige omgeving. Tevens biedt deze analyse de mogelijkheid om teams in hun kracht te zetten door energielekken naar boven te halen. 

Werkwijze

De analyse start online. Daar staat de vragenlijst die uit vele stellingen bestaat. Steeds kies je wat het best bij je past. De uitkomsten van de talentenanalyse worden systematisch met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op elkaar versterkende en neutraliserende talenten. Je drijfveren worden zo helder en inzichtelijk. Wanneer je de test hebt gemaakt, ontvang je de samenvatting per mail. Daarna maken we een afspraak om alles face-to-face door te nemen in een ontwikkel/coachingsgesprek. Je krijgt dan een uitgebreide rapportage die positief talent- en ontwikkelingsgericht is. Ook geeft jouw TMA meer inzicht in je ideale werkomgeving, leer-, communicatie- en ontwikkelstijl.

Voor wie

De TMA Talentenanalyse wordt gebruikt in verschillende situaties:

  • voor jouw persoonlijke ontwikkeling: waar loop ik warm voor, waar loop ik op leeg, waar zit mijn échte talent;
  • in je werkomgeving: als uitgangspunt voor gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers, begeleid door een coach;
  • bij werving en selectie, door kandidaten te matchen met vooraf opgestelde functieprofielen;
  • bij de analyse van teams, waar zit welk talent, wat missen we, waar lekt de energie weg.

Wat TMA zelf over haar methode zegt:

  • Inzicht: in jouw 22 verschillende drijfveren en 44 persoonlijke talenten. Dit inzicht helpt enorm om je eigen motieven en voorkeursgedrag in kaart te brengen, te begrijpen en effectief in te zetten;
  • Herkenbaarheid: De talentenanalyse is voor de meeste mensen een eyeopener: de rapportage is treffend en zeer herkenbaar;
  • Positief: Elke uitkomst is goed. Het gaat immers om voorkeursgedrag. Hoe extremer de score op een drijfveer, des te groter het talent dat daarin verscholen ligt;
  • Praktisch: De analyse geeft inzicht in sterke en minder sterke kanten. Met TMA krijg je handvatten jouw talent verder te ontwikkelen en in te zetten.

Voorbeeldrapportages

Geïnteresseerd?​

Neem contact met me op voor meer informatie, de tarifering en om een afspraak te maken.